سیکس پک و ایجاد خطوط عضلانی

سیکس پک و پیکر تراشی ورزشکاری با ویزر - های دف High Definition

سیکس پک یا شکم شش تکه همان شکم ورزشکاران حرفه ای می باشد که در ناحیه شکم شش قسمت و یا هشت قسمت برجسته عضلانی دیده می شود . ورزشکاران حرفه ای با تمرینات سخت بدنی می توانند این عضلات را تقویت کنند و به نمایش بگذارند . ویزر این توانایی را دارد که بدون این ورزشهای سخت و طاقت فرسا صاحب چنین شکمی شوید ! 

 عمل High Def یا ایجاد شکم شش تکه توسط دستگاه ویزرلیپو امری است که از چند سال قبل شایع شده و اینکار به صورت تخصصی توسط دستگاه ویزر انجام می شود و اگر با دستگاه های دیگر انجام شود به هیچ وجه زیبایی ویزر را نخواهد داشت .

البته ایجاد شکم ورزشکاری  یا عمل High Def در خانمها نیز بسیار شایع و مورد درخواست می باشد اما معمولا در خانمها شکم شش تکه ایجاد نمی شود بلکه خطوط عضلانی دیگری ایجاد می شود که اصطلاحا وی کات V cut گفته می شود و شامل دوخط در دو طرف شکم شبیه حرف V انگلیسی و یک شیار عمیق در وسط شکم و بالای ناف می باشد.

ایجاد سیکس پک یا عمل های دف High Def به دو صورت انجام می شود :

1 – باقی گذاشتن بیشتر چربی ها و خالی کردن بین آنها و ایجاد خطوط و برجستگی های ناشی از چربی و جا زدن آنها بجای عضله ! اینکار شایع می باشد و نمایی که ایجاد می کند شبیه شکم عضلانی و ورزشکاری می باشد اما در حقیقت چربی ها این شکل را ایجاد کرده اند . این نوع ایجاد شکم ورزشکاری گرچه برای مدت کوتاهی زیبایی دارد اما پس از مدت کوتاهی تراکم چربی ها به هم می خورد و برای فرد مشکلات زیبایی درست می شود . این عمل مورد تایید ما نیست و ما در کلینیک خود این عمل را انجام نمی دهیم .( گرچه شایع می باشد )

2 – روش دوم تراشیدن کامل چربی های روی عضلات و حتی چربی های بین عضلات می باشد تا ماهیچه ها کاملا از زیر چربی ها نمایان شود و برجستگی های واقعی عضلات نمایان شود . این روش تخصصی کلینیک ما می باشد و انجام این روش  مستلزم این است که اولا زیباجوی ما مقداری عضله داشته باشد تا از زیر چربی ها نمایان شود و ثانیا بتوان چربی ها را کاملا تا روی عضلات تراشید و هیچ چربی ای روی عضلات یا لابلای عضلات باقی نماند که این مورد فقط و فقط با دستگاه ویزر قابل انجام می باشد و هیچ  دستگاه دیگری نمی تواند با این دقت و ظرافت چربی ها را پاکسازی نماید .

پیکر تراشی ورزشی یا پیکر تراشی ورزشکاری High Definition ( های دف )  عمل تخصصی و انحصاری دستگاه ویزرلیپو می باشد و هیچ دستگاه دیگری قدرت و ظرافت ویزر را در ایجاد شکم ورزشکاری ندارد البته به عنوان کمکی گاه از دستگاه پال در انتهای عمل استفاده می شود اما اصل کار به عهده ویزر می باشد .

برای ایجاد شکم ورزشکاری و های دف  فرد مراجع باید حداقل های یک ورزشکار را داشته باشد و تجمع مقدار محدودی چربی داشته باشد که روی عضلات را پوشانده باشد . این افراد معمولا BMI زیر 25 باید داشته باشند تا مناسب این عمل باشند یعنی هر شکم بزرگی را با ویزر نمی توان به شکم ورزشکاری تبدیل نمود !

فردی که عضلات مناسب دارد اما مقداری از چربی های جمع شده روی عضلات آنها را مخفی کرده با ویزر کل این چربی ها ذوب و پاکسازی می شوند . برای برداشتن این چربی ها فقط ظرافت و دقت دستگاه ویزر که فقط چربی ها را نشانه می رود و ذوب می کند مناسب این عمل می باشد و می توان حتی چربی هایی که لابلای عضلات ایجاد شده و خطوط بین عضلات را پر نموده نیز برداشت نمود و خطوط عضلانی را آشکار نمود .

ایجاد شکم ورزشکاری و High Def یکی از مباحث بسیار شیرین و پر طرفدار در پیکرتراشی می باشد که با معرفی دستگاه ویزرلیپو انقلابی در تحول آن ایجاد شده است .

دکمه بازگشت به بالا