لیپوماتیک ساق

لیپوماتیک ساق -پیکر تراشی ساق با ویزر

ساق ها از مناطق بسیار مهم در ظاهرسازی زیبایی خانمها می باشد . یکی از مهمترین مناطقی که در دید مستقیم می باشد و نشانه زیبایی و نیز تشخص فرد می باشد . داشتن ساقهایی تمیز و بدون موی زاید از اولین نشانه های شخصیت خانم ها می باشد و در زندگی امروزی جزو بدیهیات می باشد . علاوه بر تمیزی ساق ها زیبا بودن ساق ها نیز در روابط اجتماعی بسیار مهم می باشد . داشتن ساق هایی بلند و باریک بسیار در زیبایی ظاهری اندام خانمها موثر می باشد و راه رفتن را بسیار زیبا و طناز می نماید .لیپوماتیک ساق می تواند شما را به این مهم برساند.

.

ساقها و اطراف زانو نیز از مناطق تجمع چربی می باشد اما نسبت به بقیه بدن تجمع در ساق ها کمتر می باشد و در شرایط خاصی تجمع چربی زیاد در ساقها خواهیم داشت . در این موارد با انجام عمل لیپوماتیک می توان چربی تجمع یافته را برداشت نمود و شکل واقعی ساق را بازگرداند .

متاسفانه اکثر موارد نازیبایی ساق ها ناشی از تجمع چربی نیست و بسیاری از موارد عدم تناسب ساق مربوط به آناتومی فرد و فطری می باشد به عبارتی اگر ساق فرد زیبا نیست قبل از تجمع چربی نیز زیبا نبوده و شکل واقعی آن که بیشتر شامل عضلات و استخوان بندی می باشد تناسب زیبایی نداشته است و با رفع اندک چربی تجمع یافته چیز زیادی عوض نمی شود !

واضح تر بگویم اکثر خانم هایی که برای لیپوماتیک ساق مراجعه می کنند مناسب این عمل نیستند و پذیرش نمی شوند . برای اینکه واقعا فردی از لیپوی ساق بهره ای ببرد باید پزشک معاینه دقیقی انجام دهد و گاه سونوگرافی هم انجام شود تا مشخص شود عدم تناسب ساق ها تا چه حد بخاطر تجمع چربی می باشد و جراحی لیپوی ساق تا چه حد کمک کننده می باشد و اگر تغییر چندانی ایجاد نمی کند زیباجوی محترم پذیرش نمی شود.

ساق نیز مانند ران از چندین کمپارتمان تشکیل شده که موقع لیپوساکشن باید مراقب بود تا این قسمت ها آسیب نبیند و فرم اصلی ساق به هم نریزد.

ویزر دستگاه بسیار مناسبی برای پیکرتراشی ساق می باشد از آنجایی که چربی ساق سفت می باشد ویزر بسیار مناسب لیپوی ساق می باشد و مورد دیگر آنکه باید حداقل آسیب به سایر بافت ها وارد شود تا فرم ساق خراب نشود و بیشترین مقدار چربی برداشته شود که همه این موارد ویزر از سایر دستگاه های لیپوساکشن برتر می باشد . 

اگر مراجعی کاندید لیپوی فقط ساق باشد می توان این جراحی را در کلینیک و با بیحسی موضعی انجام داد و هزینه های مرکز جراحی و بیمارستان را صرفه جویی نمود .

دکمه بازگشت به بالا